Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Kristína Čahojová

Kancelária zástupcu SR pred Európskym súdom pre ľudské práva

Počet článkov autora: 16


KURCÁB proti Slovenskej republike

rozsudok z 15. decembra 2022 k sťažnosti č. 20913/21 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka reštitučného konania)

BALOGH a ďalší proti Slovenskej republike

rozsudok zo 16. decembra 2021 k sťažnostiam č. 7918/19 a 43062/20 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka správneho konania)

P. H. proti Slovenskej republike

rozsudok z 8. septembra 2022 k sťažnosti č. 37574/19

Ladislav RIGO proti Slovenskej republike (právo na spravodlivé súdne konanie)

rozhodnutie z 31. mája 2022 k sťažnosti č. 4315/18 pre porušenie článku 6 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie)

ADAMČO proti Slovenskej republike (č. 2)

rozsudok z 2. júna 2022 k sťažnosti č. 20877/19 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na prístup k súdu)

Petríková proti Slovenskej republike

rozsudok z 25. novembra 2021 k sťažnosti č. 42149/17 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na nestranný súd)

Oros proti Slovenskej republike

rozsudok z 18. novembra 2021 k sťažnosti č. 7303/21 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka reštitučného konania)