Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Miroslava Bálintová

spoluzástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva

Počet článkov autora: 30


Viera NEVEDELOVÁ proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 28. novembra 2023 k sťažnosti 978/22 pre porušenie článku 6 a článku 8 Dohovoru (neúspech sudkyne vo výberovom konaní na novovytvorený súd)

Plechlo proti Slovenskej republike

rozsudok z 26. októbra 2023 k sťažnosti č. 18593/19

Karol JECKO proti Slovenskej republike a 2 ďalšie sťažnosti

rozhodnutie z 11. júla 2023 k sťažnosti č. 31870/20 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na súkromie spojené so zvukovo-obrazovým sledovaním)

Zodpovednosť politikov za prejavy iných vo verejnom online priestore

V článku sa autorka zaoberá nedávnym rozsudkom veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva, v ktorom tento medzinárodný súdny orgán nastavil niektoré zásady prípustného vyvodzovania zodpovednosti za nenávistné prejavy tretích osôb vo verejnom o...

Erik Adamčo proti Slovenskej republike

rozsudok z 1. júna 2023 k sťažnosti č. 19990/20

Robert KALIŇÁK proti Slovenskej republike a Robert FICO proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 28. februára 2023 k sťažnostiam č. 40734/22 a 40803/22 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (nezávislosť a nestrannosť trestného konania)

M. B. a ďalší proti Slovenskej republike (č. 2)

rozsudok zo 7. februára 2023 k sťažnosti č. 63962/19

Vladimír PČOLINSKÝ proti Slovenskej republike

rozhodnutie zo 6. decembra 2022 k sťažnosti č. 45645/21 pre porušenie článku 5 ods. 1 písm. c) a ods. 4 Dohovoru (zákonnosť väzby)

POTOCZKÁ a ADAMČO proti Slovenskej republike

rozsudok z 12. januára 2023 k sťažnosti č. 7286/16