Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Karol JECKO proti Slovenskej republike a 2 ďalšie sťažnosti

rozhodnutie z 11. júla 2023 k sťažnosti č. 31870/20 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na súkromie spojené so zvukovo-obrazovým sledovaním)
Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 11. júla 2023 ako výbor v zložení:
 
Péter Paczolay, predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici, sudcovia,
a  Liv Tigerstedt, zástupkyňa tajomníka sekcie,
berúc do úvahy:
sťažnosti proti Slovenskej republike, podané na Súd podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") 17. júla 2020 tromi slovenskými štátnymi občanmi uvedenými v pripojenom zozname (ďalej len "sťažovatelia"), ktorých zastupoval pán Z. Perhács, advokát pôsobiaci v Jelenci;
rozhodnutie oznámiť vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda"), ktorú zastupovala jej zástupkyňa, pani M. Bálintová, námietky týkajúce sa príkazov vedúcich k sledovaniu sťažovateľov a dosahu použitia dôkazov získaných týmto sledovaním na spravodlivosť trestného konania proti nim, a vyhlásiť zvyšok sťažností za neprijateľný;
stanoviská strán;
po prerokovaní na neverejnom zasadnutí, rozhoduje takto:
PREDMET PRÍPADU
1. Tento prípad sa týka tajného zvukovo-obrazového sledovania sťažovateľov a použitia takto získaných dôkazov v trestnom konaní proti nim.
2. Sťažovatelia slúžili ako colníci na slovenskej hranici s Ukrajinou. Dňa 9. septembra 2008 bolo začaté vyšetrovanie proti jednému alebo viacerým neznámym colníkom, ale súvisiace s oddelením, na ktorom slúžili sťažovatelia, pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a prijímania úplatkov v súvislosti s vykonávaním colných kontrol.
3. Dňa 14. septembra 2008 Špecializovaný trestný súd (ďalej len "ŠTS") vydal dva príkazy na už spomínané sledovanie priestorov, v ktorých sa vykonávali colné kontroly. Výsledkom b
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).