Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Alexandra Kapišovská, PhD.

Počet článkov autora: 289


Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. marca do 18. apríla 2024 - Verein KlimaSeniorinnen Schweiz a ostatní proti Švajčiarsku

rozsudok Veľkej komory Súdu z 9. apríla 2024 k sťažnosti č. 53600/20 pre porušenie článku 8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) a článku 6 Dohovoru (právo na prístup k súdu) v kontexte neprijatia potrebných opatrení v boji proti...

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. marca do 18. apríla 2024 - Almeida Arroja proti Portugalsku

rozsudok z 19. marca 2024 k sťažnosti č. 47238/19 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte práva na ochranu osobnosti právnickej osoby

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. marca do 18. apríla 2024 - Sieć Obywatelska Watchdog Polska proti Poľsku

rozsudok z 21. marca 2024 k sťažnosti č. 10103/20 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte rozhodnutia ústavného súdu, ktorým odmietol sprístupniť záznamy zo stretnutí sudcov ústavného súdu  

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. marca do 18. apríla 2024 - Zöldi proti Maďarsku

rozsudok zo 4. apríla 2024 k sťažnosti č. 49049/18 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte prístupu k informáciám o totožnosti poberateľov grantov od nadácií založených maďarskou Národnou bankou

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. marca do 18. apríla 2024 - Allouche proti Francúzsku

rozsudok z 11. apríla 2024 k sťažnosti č. 81249/17 pre porušenie článku 8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v spojitosti s článkom 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie) v kontexte antisemitských útokov zo strany jednotlivca a odmi...

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. marca do 18. apríla 2024 - Gudmundur Gunnarsson a Magnús Davíd Norddahl proti Islandu

rozsudok zo 16. apríla 2024 k sťažnostiam č. 24159/22 a 25751/22 pre porušenie článku 3 Protokolu č. 1 (právo na slobodné voľby) a článku 13 Dohovoru v spojitosti s článkom 3 Protokolu č. 1 k Dohovoru v kontexte pochybení pri spočítavaní hlasov vo...

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. marca do 18. apríla 2024 - Borislav Tonchev proti Bulharsku

rozsudok zo 16. apríla 2024 k sťažnosti č. 40519/15 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte uchovávania údajov o dopravnom priestupku a straty zamestnania z dôvodu spáchania priestupku

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. februára do 15. marca 2024 - Danileţ proti Rumunsku

rozsudok z 20. februára 2024 k sťažnosti č. 16915/21 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte sankcie uloženej sudcovi za vyjadrenia na Facebooku, týkajúce sa vecí vo verejnom záujme

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. februára do 15. marca 2024 - Wa Baile proti Švajčiarsku

rozsudok z 20. februára 2024 k sťažnostiam č. 43868/18 a 25883/21 pre porušenie článku 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie) v spojitosti s článkom 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) a článku 13 Dohovoru (právo na efektívny prostrie...

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. februára do 15. marca 2024 - Kaczmarek proti Poľsku

rozsudok z 22. februára 2024 k sťažnosti č. 16974/14 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života a korešpondencie) v kontexte zverejňovania informácií o tretích osobách, získaných prostredníctvom informačn...