Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 1. decembra 2023 do 15. januára 2024 - Przybyszewska a ostatní proti Poľsku

rozsudok z 12. decembra 2023 k sťažnosti č. 11454/17 a deviatim ďalším pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte chýbajúcej formy uznania a ochrany práv párov rovnakého pohlavia

Sťažovatelia sú poľskí štátni príslušníci, ktorí sa narodili v rokoch 1963 až 1991. Ide o 5 párov rovnakého pohlavia žijúcich v stabilnom partnerskom vzťahu v poľských mestách Lodž, Krakov a Varšava.
Keďže sobáš je jediným spôsobom formalizácie vzťahu dvoch osôb v Poľsku, páry sa pred niekoľkými rokmi nezávisle od seba rozhodli uzavrieť manželstvo a prišli na miestnu matriku s cieľom vykonať nevyhnutné formality. Matričné úrady ich žiadosti odmietli, pretože podľa vnútroštátneho právneho poriadku môže manželstvo uzavrieť jedine muž so ženou.
Vnútroštátne súdy odvolania sťažovateľov proti rozhodnutiam matričných úradov zamietli. Poukázali najmä na ustanovenie článku 18 Ústavy Poľska a článok 1 zákona o rodine a opatrovníctve. Tieto ustanovenia neumožňujú uzavretie sobáša medzi osobami rovnakého pohlavia.
Všetci sťažovatelia podali v rokoch 2017 - 2018 ústavné sťažnosti, v ktorých napadli ustanovenia zákona o rodine a opatrovníctve ako nezlučiteľné s ústavou. V roku 2018 ôsmi sťažovatelia požiadali o vylúčenie jedného zo sudcov ústavného súdu (sudca Muszyński) z dôvodu, že nebol zvolený do funkcie ústavného sudcu zákonným spôsobom. V októbri 2018 ústavný súd ich žiadosti zamietol.
Dve ústavné sťažnosti sťažovateľov ústavný súd zamietol 15. decembra 2021. Rozhodol, že vec týkajúca sa nemožnosti uzavrieť manželstvo osobám rovnakého pohlavia by sa mala posudzovať za chybu zákona, ktorej posudzovanie nepatrí do jeho pôsobnosti.
Konania o ústavných sťažnostiach ostatných ôsmich sťažovateľov v čase rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva neboli ukončené.
Sťažovatelia vo svojich sťažnostiach Súdu namietali porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života v zmysle článku 8 Dohovoru a porušenie zákazu diskriminácie v zmysle článku 14 Dohovoru v dôsledku absencie akejkoľvek formy právneho uznania a ochrany párov rovnakého pohlavia v Poľsku. Tvrdili, že prevažná väčšina členských štátov Rady Európy ponúka párom rovnakého pohlavia právo uzavrieť manželstvo alebo nejakú inú formu občianskeho zväzku. Preto boli znevýhodnení z dôvodu chýbajúceho primeraného právneho uznania ich vzťahu, napríklad v oblasti daní, sociálnych práv a rodinného práva.
Súd rozhodol o spojení sťažností do jedného prípadu. V prípade intervenovali viaceré ľudskoprávne organizácie v postavení
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).