Online časopis

Oprava vložených údajov do elektronických systémov verejnej správy

Pre zefektívnenie verejnej správy majú značný význam rôzne registre právnych skutočností, ktoré často tvoria podklad pre individuálnu rozhodovaciu činnosť. Je to tak aj pri ukladaní sankcií za nezaplatenie diaľničných známok. Platby diaľničnej známky sú evidované v elektronickom systéme, ktorý vedie Národná diaľničná spoločnosť. Aplikačná prax odhalila, že do tohto elektronického systému boli vložené nesprávne údaje (informácie), pre opravu ktorých nie sú zavedené ani vypracované algoritmy na ich opravu. V článku sa poukazuje na neúnosnosť tejto situácie.
1)
Various registers of legal facts, which often form the basis for individual decisionmaking, are of considerable importance for streamlining public administration. This is also the case when imposing sanctions for non-payment of highway vignette. Highway vignette payments are registered in an electronic system maintained by the National Highway Company. Application practice has revealed that incorrect data (information) have been entered into this electronic system for the correction of which algorithms for their correction have not been implemented or developed. The article points out the unbearability of this situation.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.