Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Norbert Halas

Vyšší súdny úradník Okresný súd Vranov nad Topľou;Externý doktorand Katedry trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Počet článkov autora: 3


K použitiu inštitútu agenta v kyberpriestore

Autor sa v predmetnom článku zaoberá inštitútom agenta v trestnom konaní a jeho použitím na odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov trestnej činnosti v kyberpriestore. Rozoberá predmetný inštitút z pohľadu slovenskej právnej úpravy aj s ...

Prehliadka iných priestorov - súkromné colné sklady

Autor sa v predmetnom článku zaoberá v našom štáte veľmi ojedinelou prehliadkou iných priestorov a pozemkov, a to prehliadkou súkromných colných skladov, na ktoré sa okrem vnútroštátneho práva takisto vzťahuje aj právo Európskej únie, hlavne Colný...

K uchovaniu a vydaniu počítačových údajov z obsahu mobilných telefónov v trestnom konaní

Autor sa v článku zaoberá inštitútom uchovania a vydania počítačových údajov v zmysle ust. § 90 Trestného poriadku, a to najmä získaním obsahu z mobilných telefónov. Poukazuje na často rozdielne postupy v aplikačnej praxi orgánov činných v trestno...