Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Norbert Halas

Vyšší súdny úradníkOkresný súd Vranov nad Topľou;Externý doktorand Katedry trestného práva a kriminológiePrávnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Počet článkov autora: 1


K uchovaniu a vydaniu počítačových údajov z obsahu mobilných telefónov v trestnom konaní

Autor sa v článku zaoberá inštitútom uchovania a vydania počítačových údajov v zmysle ust. § 90 Trestného poriadku, a to najmä získaním obsahu z mobilných telefónov. Poukazuje na často rozdielne postupy v aplikačnej praxi orgánov činných v trestno...