Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Poškodený, jeho právny nástupca a opatrovník

50/2016
Poškodený, jeho právny nástupca a opatrovník
§ 46 ods. 3 Trestného poriadku
§ 48 ods. 4 Trestného poriadku
§ 10 ods. 11 druhá veta a § 2 ods. 14 Trestného poriadku
I. V prípade smrti poškodeného musia orgány činné v trestnom konaní a súd skúmať, na koho prechádzajú práva poškodeného uvedené v § 46 ods. 3 Trestného poriadku Vychádzajú pritom z ustanovení občianskoprávnych predpisov, v zmysle ktorých v prípade smrti poškodeného prechádzajú uvedené práva na jeho dedičov - ako právnych nástupcov poškodeného v zmysle § 48 ods. 4 Trestného poriadku
II. Ak sú splnené zákonné podmienky uvedené v § 48 ods. 2 Trestného poriadku na ustanovenie opatrovníka na výkon práv poškodeného ako strany v konaní v zmysle § 10 ods. 11 Trestného poriadku, pri výbere tejto osoby musí mať súd na zreteli aj § 2 ods. 14 Trestného poriadku o rovnosti strán v konaní pred súdom, ktorá môže byť silne spochybnená z hľadiska najmä objektívneho testu nestrannosti súdu, ak je za opatrovníka súdom ustanovená osoba, zamestnaná na procesnom súde napr. ako vyšší súdny úradník.
Uznesenie
Krajského súdu v Trenčíne
23 Tpo 13/2013
Skutkový stav:
Krajský súd v Trenčíne na neverejnom zasadnutí konanom 18. marca 2013 prerokoval sťažnosť ustanoveného opatrovníka Mgr. B. V. proti uzneseniu Okre
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).