Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Predstavitelia najvyššieho správneho súdu podporujú vznik správnych súdov

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší správny súd SR

Správne súdnictvo je v mnohých demokratických štátoch dôležitým prostriedkom na zabezpečenie ochrany práv občanov pred nezákonnými rozhodnutiami a postupmi orgánov verejnej správy. Vytvorenie dobre fungujúcej štruktúry správneho súdnictva je preto dôležitou úlohou pre naplnenie tohto účelu. Zriadením správnych súdov nižšieho stupňa sa Slovenská republika môže zaradiť medzi krajiny, v ktorých je správne súdnictvo autonómnou súčasťou sústavy súdov.

Po schválení Správneho súdneho poriadku a zriadení najvyššieho správneho súdu sa vytvorením troch správnych súdov môže zavŕšiť osamostatnenie správneho súdnictva aj v inštitucionálnej rovine. Zriadením týchto prvostupňových súdov sa Slovensko zároveň môže zaradiť medzi štáty s jednotným procesným režimom konania pred správnymi súdmi. Od ich zriadenia očakávajú predstavitelia najvyššieho správneho súdu taktiež väčšiu dostupnosť súdov, rýchlejšie konania či vyššiu efektívnosť pri rozhodovaní.

Považujem za dôležité, aby myšlienka osamostatnenia správneho súdnictva pokračovala ďalej aj po zriadení najvyššieho správneho súdu. Som rád, že v súčasnosti môžeme diskutovať o konkrétnych návrhoch. Je to výsledok toho, že mnohí si uvedomujú potrebu odčlenenia správneho súdnictva od toho všeobecného. Preto myšlienku vzniku správnych súdov nižšieho stupňa plne podporujeme,“ uviedol predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď. Dodáva, že rozšírenie súdnych obvodov zabezpečí nielen väčší počet sudcov, ale aj možnosť ich špecializácie a väčšiu odbornosť pri rozhodovaní.

Podľa návrhu zákona by mali vzniknúť tri správne súdy 1. marca 2022. Činnosť však začnú vykonávať až 1. septembra 2022. Takto vzniknutý časový úsek bude podľa návrhu určený na obsadenie správnych súdov sudcami a zamestnancami, ako aj na vytvorenie materiálno-technických a organizačných podmienok pre ich riadne fungovanie.