Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

ÚS: Organizačná zmena s výpoveďou nie je rozhodnutím o obchodnom vedení firmy

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 14. novembra (TASR) - Rozhodovanie o organizačnej zmene a následná výpoveď zamestnancovi nie je rozhodnutím o obchodnom vedení spoločnosti. Rozhodol o tom Ústavný súd (ÚS) SR v spore o platnosť ukončenia pracovného pomeru zamestnanca zo strany obchodnej spoločnosti pre nadbytočnosť. O rozhodnutí v pondelok informovala hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.

ÚS zrušil rozsudok Najvyššieho súdu (NS) SR a jeho záver, podľa ktorého rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách je rozhodnutím, ktoré spadá do obchodného vedenia spoločnosti, a teda malo byť prijaté so súhlasom väčšiny konateľov.
Podľa ÚS je interpretácia prijatá NS ústavne neudržateľná. "Rozhodnutie o obchodnom vedení spoločnosti sa týka rozhodovania o strategických záležitostiach 'obchodu', teda vzťahov upravených Obchodným zákonníkom, nie pracovnoprávnych vzťahov. Rozhodnutie o organizačnej zmene, ktoré má za následok nadbytočnosť zamestnanca, prijíma za zamestnávateľa ten, kto je oprávnený v mene a za zamestnávateľa uskutočňovať právne úkony bez akejkoľvek spojitosti s prijímaním tohto rozhodnutia v rámci obchodného vedenia spoločnosti," uviedol ÚS. Podľa súdu nie je možné posudzovať ochranu zamestnanca prostredníctvom obchodnoprávneho inštitútu, ktorý má slúžiť na úplne odlišný účel, ktorým je ochrana spoločnosti s ručením obmedzeným smerom dovnútra, teda jej spoločníkov pred jej konateľmi.
"Predmetné rozhodnutie prispeje k posilneniu právnej istoty účastníkov pracovnoprávnych vzťahov a taktiež k ustáleniu rozhodovacej praxe všeobecných súdov v súvislosti s aplikáciou Obchodného zákonníka v pracovnoprávnych sporoch," skonštatoval ÚS.
Na základe žaloby zamestnanca v prípade najprv Okresný súd Košice II vyslovil, že skončenie pracovného pomeru je neplatné z dôvodu, že rozhodnutie o organizačnej zmene nebolo urobené v súlade s paragrafom 134 Obchodného zákonníka o rozhodovaní o obchodnom vedení spoločnosti. Následne Krajský súd v Košiciach zmenil rozsudok okresného súdu a žalobu zamietol. Po dovolaní žalobcu NS zmenil rozsudok krajského súdu tak, že potvrdil rozsudok okresného súdu. Nasledovala ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti. ÚS rozhodol v apríli 2021 tak, že potvrdil porušenie práv spoločnosti na súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie, zrušil rozhodnutie NS a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

 

© TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, videí a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Tlačová správa Ústavného súdu SR dostupná na: https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/165956265/S4_ZSR_64_IV.+%C3%9AS+512_2020_/916736f0-7fc6-4f63-aeb0-9fe345692a88 - pozn. redakcie