Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Hubenák, L., Lexikón právnych dejín Slovenska, Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o., 2014, s.ISBN 978-80-8168-103-5

Hubenák, L., Lexikón právnych dejín Slovenska, Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o., 2014, s.ISBN 978-80-8168-103-5
JUDr.
Rudolf
Manik
PhD. MBA, MHA
Za povšimnutie stojí, že v oblasti prehľadu dejín štátu a práva na Slovensku ide o skutočne prvú knižnú publikáciu s encyklopedickým charakterom, za svoj priekopnícky čin si tak jej autor prof. JUDr. et PhDr. Ladislav Hubenák, DrSc., uznanie rozhodne zaslúži. Prvých sto strán textu predstavuje vývojová chronológia našich právnych dejín a ďalších 250 strán zase tvorí abecedný heslár vhodne dopĺňajúci lexikón v podobe vecného registra. Záver publikácie pozostáva z tabuliek hláv štátov, parlamentov a vlád u nás, ako aj z výsledkov volieb na území Slovenska v uplynulom storočí.
Po autorovom Úvode sa začína prvá časť monografie s názvom
Chronologický prehľad právno-historických udalostí,
a to konkrétne dejinami Slovenska druhej polovice VI. storočia v susedstve Avarskej ríše niekedy nazývanej aj Avarský kaganát. Celkovo je stredoveká etapa nášho dejinného vývoja zastúpená 16 stranami, Ladislav Hubenák sa v nej napr. nevyhýba ani v uplynulých rokoch často pertraktovanému označeniu vládcu Svätopluka za kráľa, či napríklad jeho predchodcu na panovníckom stolci Veľkej Mo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).