Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Inauguračné konanie doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. za profesora v odbore trestné právo

Inauguračné konanie doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. za profesora v odbore trestné právo
prof. JUDr. Mgr.
Jana
Viktoryová
PhD.
Docent JUDr. Jozef Čentéš, PhD. - právnik, prokurátor GP SR, pedagóg, vedec, špecialista so širokým teoretickým a praktickým rozhľadom sa uchádzal o inauguračné konanie za profesora v odbore trestné právo na Masarykovej univerzite v Brne. Vlastné inauguračné konanie prebiehalo v troch od seba nezávislých kolách, ktoré pozostávali z prezentovania právnych názorov a výsledkov vedeckého výskumu uchádzača o vymenovanie za profesora.
V rámci realizácie vymenovacieho konania profesorom v odbore trestné právo doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., dňa 23.10.2013 sa uskutočnila inauguračná prednáška pre verejnosť, a to na pôde Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Témou tejto prvej prednášky uchádzača bol "Zásah do práva na súkromie pri odpočúvaní". Ide o problematiku, ktorej sa uchádzač venuje systematicky a dlhodobo, vyjadroval sa k nej prostredníctvom svojich odborných statí, ako aj formou vedeckej monografie, pričom využil svoje dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v rezorte prokuratúry, z pedagogickej činnosti na rôznych vysokoškolských inštitúciách doma aj v zahraničí a z riešených výskumných projektov. Uchádzač analyzuje inštitút odpočúvania v Slovenskej republike ako zásah do základných práv, najmä do práva na súkromie, pričom vo svojich postojoch a názoroch rešpektuje predmetné právo. Cieľom prednášky bola charakteristika zásahov do práva na súkromie z hľadiska kritérií legality, legitimity a proporcionality. Uvedená charakteristika vytvára predpoklady na posúdenie aspektov, ktoré má orgán verejnej moci zohľadniť pri zásahu do základných práv a slobôd, najmä do práva na súkromie pri odpočúvaní. Docent Čentéš zaujal poslucháčov pútavou prednáškou, ktorej obsah bol zameraný na právo na súkromie ako súčasť zabezpečenia slobody každého pred zákonom, zabezpečenia ľudských práv a právnej istoty. Osobitnú pozornosť upriamil na právny štát, jeho podstatu a základné atribúty, up
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).