Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Veterníková, M., 2015. Vybrané kapitoly zo spotrebiteľského práva. Bratislava: EKONÓM, 178 s., ISBN 978-80-225-4143-5

Veterníková, M., 2015. Vybrané kapitoly zo spotrebiteľského práva. Bratislava: EKONÓM, 178 s., ISBN 978-80-225-4143-5
JUDr.
Hana
Magurová
PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta.
Koncom roka 2015 sa dostala do rúk odbornej aj laickej verejnosti vysokoškolská učebná pomôcka JUDr. Márie Veterníkovej, PhD., s titulom
Vybrané kapitoly zo spotrebiteľského práva
.
JUDr. Mária Veterníková, PhD., pôsobí ako odborná asistentka na Katedre obchodného práva Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde, okrem iného, vyučuje predmet Spotrebiteľské a občianske právo. Na problematiku ochrany spotrebiteľa sa zameriava aj v rámci svojej publikačnej činnosti.
Autorka si predsavzala náročnú úlohu, nakoľko sa podujala na spísanie vybraných kapitol zo spotrebiteľského práva. Po vstupe Slove
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).