Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vyšný, P, Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis; Slovenská akadémia vied, 2015. 196 s., ISBN:9788080828486

Vyšný, P, Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis; Slovenská akadémia vied, 2015. 196 s., ISBN:9788080828486
Doc. JUDr. PhDr.
Tomáš
Gábriš
PhD. LL.M. MA
Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, Bratislava.
Peter Vyšný, docent Katedry dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v závere roku 2015 predstavil odbornej verejnosti svoju najnovšiu monografiu, tradične spojenú s jeho dlhoročným predmetom výskumu, pod názvom
Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi
. Ako naznačuje už názov práce, autor sa zameral na problematiku latinsko amerických právnych dejín v spojení s dejinami európskymi, presne v duchu výziev predstaviteľov Inštitútu Maxa Plancka pre európske právne dejiny vo Frankfurte nad Mohanom, ktorí ako vhodný predmet výskumu odporúčajú práve spojenie európskych a mimo európskych právnych dejín a ich vzájomné vplyvy. Peter Vyšný sa tak rozhodol prepojiť právne dejiny španielskeho dobývania Nového sveta s právnymi dejinami medzinárodného práva a právnymi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).