Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

XIX. Medzinárodná vedecká konferencia z cyklu "Kultúra strednej Európy" na tému "Zastupiteľské systémy a parlamentarizmus v strednej Európe v historickom vývoji" (Miedzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Kultura Europy Brodkowej" Systemy ...

XIX. Medzinárodná vedecká konferencia z cyklu "Kultúra strednej Európy" na tému "Zastupiteľské systémy a parlamentarizmus v strednej Európe v historickom vývoji" (Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Kultura Europy Środkowej" Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym)
Doc. JUDr.
Miriam
Laclavíková
PhD.
Katedra dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
JUDr. Mgr.
Štefan
Siskovič
PhD.
Katedra dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
V dňoch 19. - 20. novembra 2015 sa v Zabrze (Poľsko) konalo mimoriadne zaujímavé vedecké podujatie pod názvom
Zastupiteľské systémy a parlamentarizmus v strednej Európe v historickom vývoji
(Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym
), organizované Poľskou Akadémiou vied (PAN) oddelením v Katowiciach, Poľským Historickým združením (PTH) oddelením v Katowiciach a mestom Zabrze. Ide o každoročne organizovanú medzinárodnú vedeckú konferenciu konanú a zaradenú do cyklu
"Kultúra strednej Európy"
, na ktorého 19. ročníku sme sa mali možnosť zúčastniť.
Dopoludňajšia časť prvého dňa podujatia (prebiehajúca v budove Nového divadla v Zabrze) bola venovaná dvom zásadným referátom a následnej širokej diskusii. Zásadné referáty konferencie predniesli
Ewa Chojecka
zo Sliezskej Vysokej školy (Śląska Wyższa Szkoła gen. Jerzego Ziętka) na zaujímavú tému
Architektúry zastupiteľských zborov, jej druhov a ideových východísk
a sudca
Jerzy Stepien
, prezident Nadácie pre rozvoj lokálnej (miestnej) demokracie s referátom zameraným na uplatnenie zastupiteľského systému v Poľsku. Nasledovala podnetná diskusia zameraná na odhalenie limitov uplatňovania demokratických mechanizmov a priblíženie smerovania vývoja demokracie v súčasnosti nazvaná
"Demokracja dziś ewolucja czy schyłek. W poszukiwaniu ustroju idealnego"
, v rámci ktorej ako diskutujúci okrem hlavných referentov konferencie vystúpili aj hostia dr. hab.
Tomasz Falęcki
, prof. dr hab.
Irena Lipowicz
, dr.
Jan Olbrycht
, prof. dr hab.
Henryk Samsonowicz
a prof.
Szewach Weiss
.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).