Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Peter Kerecman, PhD.

Počet článkov autora: 4


Zápisnica o súdnom pojednávaní v civilnej veci

Vyhotovovanie zápisnice o pojednávaní hlasným diktátom sudcu je predpokladom naplnenia procesných práv strán. Pretože zápisnica o pojednávaní je verejná listina, postup súdu pri oprave chýb v písaní a iných zrejmých nesprávností, ako aj pri rozhod...

Zásah do osobnostných práv odôvodnením rozsudku

Časťou odôvodnenia rozsudku môže dôjsť k neoprávnenému zásahu do osobnostných práv strany konania alebo tretej osoby iba celkom výnimočne. Je to dôsledkom legitímnej požiadavky umožniť súdom vykonávať ich funkciu. Tieto prípady je potrebné posudzo...

Právo na odpoveď v rozhodovacej praxi slovenských súdov

Slovenská právna úprava práva na odpoveď v zásade rešpektuje európske princípy, hoci je charakteristická minimalistickým rozsahom predmetu práva na odpoveď a prísnymi formálnymi podmienkami jeho realizácie. Súdna prax nedoceňuje, že účelom práva n...