Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Ondrej Samaš

sudca Krajského súdu v Trenčíne

Počet článkov autora: 2


Trestanie za marihuanu bude miernejšie

Autor článku približuje odbornej verejnosti ostatnú novelu Trestného zákona, týkajúcu sa „marihuany“. Poukazuje najmä na možné výkladovo-aplikačné problémy, ku ktorým inak zaujíma vlastný názor. Predmetný článok by mohol byť podnetom pre ďalšiu od...

Zmeny v ukladaní a výkone trestov

Autor v článku reaguje na niektoré zmeny uskutočnené v Trestnom zákone s účinnosťou od 1.8.2019, týkajúce sa trestu odňatia slobody na doživotie a trestu domáceho väzenia. K uvedeným zmenám robí stručný výklad, ale súčasne poukazuje aj na možné vý...