Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Referendum


Cezhraničná manipulácia voličského rozhodovania s využitím kybernetických prostriedkov pri referende

Cieľom tohto článku je nájsť odpoveď na otázku, kedy možno cezhraničný zásah do voličského rozhodovania obyvateľov štátu – s využitím kybernetických prostriedkov, považovať za porušenie nedotknuteľnosti štátnej suverenity a princípu zákazu zásahu ...

Referendum ako nefunkčný prvok Ústavy SR?

Štúdia reaguje na prebiehajúcu polemiku o nutnosti revidovať podmienky pre uskutočnenie platného referenda na Slovensku. Autor na návrhy na zjednodušenie podmienok reaguje a upozorňuje na ich teoretické nedostatky. Cieľom štúdie je obhájenie tézy,...