Online časopis

Trestná zodpovednosť právnických osôb v Slovenskej republike z pohľadu OECD

Cieľom práce je priblížiť závery hodnotenia súladu právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb Slovenskej republiky s Dohovorom OECD o boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov a predstaviť návrh na implementáciu hlavných zistení. Pri posudzovaní záverov sa vychádza taktiež z doterajšej praxe slovenských súdov a z dôvodu podobných znakov českej právnej úpravy aj z odporúčaní adresovaných Českej republike.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.