Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Marko Deák, Ph.D.

prokurátor, Okresná prokuratúra Rimavská Sobota

Počet článkov autora: 3


Niekoľko poznámok k zrušeniu oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka

Predkladaný príspevok predstavuje úvahu nad stavom právnej úpravy konkurzného práva v oblasti osobných bankrotov po novele zákona o konkurze a reštrukturalizácii zákonom č. 377/2016 s účinnosťou od 1. marca 2017 optikou ochrany legitímnych očakáva...

Aktuálna rozhodovacia prax v otázke zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka

Príspevok nadväzuje na predchádzajúcu teoretickú analýzu nového bankrotového práva pohľadom rozhodovacej praxe, uverejnenú v tomto čísle Justičnej revue pod názvom: Niekoľko poznámok k zrušeniu oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka. Submitted co...

Niekoľko poznámok k postupu procesného policajta po prevzatí osoby obmedzenej na osobnej slobode v zmysle § 85 ods. 3 Trestného poriadku

Predkladaný príspevok predstavuje zamyslenie sa nad postupom procesného policajta po tom, ako prevezme osobu obmedzenú na osobnej slobode v zmysle § 85 ods. 3 Trestného poriadku. Submitted contribution presents thoughts about proceeding of proce...