Online časopis

Aktuálna rozhodovacia prax v otázke zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka

Príspevok nadväzuje na predchádzajúcu teoretickú analýzu nového bankrotového práva pohľadom rozhodovacej praxe, uverejnenú v tomto čísle Justičnej revue pod názvom: Niekoľko poznámok k zrušeniu oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka.
Submitted contribution attaches to previous theoretical analysis of newbankruptcy law from the perspective ofcase analysis, published in this number ofJudicial reviewunder the title: Few notes to cancellation ofprivate bankruptcy due to dishonest intention of debtor.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.