Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Remig Kubička, PhD.

Počet článkov autora: 5


Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby

Autor sa v príspevku zaoberá aktuálnou právnou úpravou zadržania a obmedzenia osobnej slobody osoby podozrivej zo spáchania trestného činu, identifikuje problematické časti tejto právnej úpravy a predkladá námety na jej prípadnú novelizáciu. Právn...

Nepríčetnosť

Autor v predkladanom článku podáva výklad pojmu nepríčetnosť, analyzuje zákonné ustanovenia súvisiace s nepríčetnosťou predstavujúcou okolnosť vylučujúcu trestnú zodpovednosť, identifikuje problematické časti aktuálnej právnej úpravy, poukazuje na...

Miesto spáchania trestného činu ako kritérium pre určenie miestnej príslušnosti

Miesto spáchania trestného činu prioritne určuje miestnu príslušnosť súdov a analogicky aj orgánov činných v trestnom konaní na vykonanie trestného konania. Predkladaný článok analyzuje pojem „miesto spáchania trestného činu“, kritériá určujúce mi...