Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dodatočné povolenie stavby (ZSP 16/2022)

§ 58 až § 66, § 88 ods. 1 písm. b), § 88a ods. 1, 4, 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

§ 45 ods. 1, § 461 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Predpokladom úspešnosti stavebníka v konaní o dodatočnom povolení stavby v zmysle § 88a ods. 1 stavebného zákona je preukázanie skutočnosti, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžk/34/2018

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).