Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nároky z bezdôvodného obohatenia v sporoch s cudzím prvkom (ZSP 13/2022)

§ 37b písm. a) zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

Ustanovenie § 37b písm. a) zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, upravujúce právomoc slovenského súdu vo veciach nárokov na náhradu škody z iného ako zmluvného vzťahu, treba interpretovať v súlade s úniovou úpravou, a aplikovať ho aj na nároky vyplývajúce z bezdôvodného obohatenia.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Obdo 14/2019

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).