Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Uznanie dlhu a súhlas s exekúciou

Okresný súd Spišská Nová Ves Spzn: 16C/8/2010 Prameň: ASPI

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a prevod obchodného podielu

Okresný súd Spišská Nová Ves Spzn: 6C/32/2010 Prameň: ASPI

Autor judikátu