Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Neplatnosť zmluvy o postúpení pohľadávky

Okresný súd Bratislava I Spzn: 6C/114/2012 Prameň: ASPI

Manželstvo. Prevzatie ručiteľského záväzku

Okresný súd Bratislava I Spzn: 21C/45/2009 Prameň: ASPI

Teplovodné potrubie ako súčasť stavby

Okresný súd Bratislava I Spzn: 29Cb/253/2003 Prameň: ASPI

Zákonné dôvody vydedenia

Okresný súd Bratislava I Spzn: 21C/161/2005 Prameň: ASPI

Autor judikátu