Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Prepustenie z väzby, primerané povinnosti a obmedzenia

Vyšší vojenský súd Trenčín Spzn: 5 Tos 7/2007 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2016 Strana: 182 Číslo: 39/2016

Ľudské práva a základné slobody pri rozhodovaní o väzbe

Vyšší vojenský súd Trenčín Spzn: 2 Tos 2/2008 Prameň: ZSP. Zväzok: 2 Ročník: 2014 Strana: 83 Číslo: 18/2014

Podmienečné zastavenie trestného stíhania pri preskúmaní obžaloby

Vyšší vojenský súd Trenčín Spzn: 2 To 1/2008 Prameň: ZSP. Zväzok: 6 Ročník: 2011 Strana: 243 Číslo: 61/2011

Nahradenie väzby zárukou dôveryhodnej osoby

Vyšší vojenský súd Trenčín Spzn: 5 Tpo 101/2008 Prameň: ZSP. Zväzok: 6 Ročník: 2011 Strana: 241 Číslo: 60/2011

Rozhodovanie o čiastkovom útoku pokračovacieho trestného činu

Vyšší vojenský súd Trenčín Spzn: 3 To 4/2007 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2011 Strana: 144 Číslo: 41/2011

K podmienkam obnovy konania - "skutočnosť súdu skôr neznáma"

Vyšší vojenský súd Trenčín Spzn: 5 Tos 6/2007 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2011 Strana: 139 Číslo: 39/2011

Konanie o návrhu na schválenie dohody o vine a treste

Vyšší vojenský súd Trenčín Spzn: 5 To 27/2007 Prameň: ZSP. Zväzok: 1 Ročník: 2011 Strana: 22 Číslo: 8/2011

Aplikácia a výklad pojmu "verejné". Porušenie dôležitej povinnosti

Vyšší vojenský súd Trenčín Spzn: 2 To 12/2007 Prameň: ZSP. Zväzok: 5 Ročník: 2010 Strana: 181 Číslo: 51/2010

Podklady pre expertízu

Vyšší vojenský súd Trenčín Spzn: 5 To/2/2008 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2010 Strana: 143 Číslo: 41/2010

Okolnosti prípadu

Vyšší vojenský súd Trenčín Spzn: 2 To 5/2007 Prameň: ZSP. Zväzok: 3 Ročník: 2010 Strana: 100 Číslo: 30/2010

Vydanie príkazu na použitie agenta

Vyšší vojenský súd Trenčín Spzn: 3 Tpo 1/2008 Prameň: ZSP. Zväzok: 2 Ročník: 2010 Strana: 68 Číslo: 22/2010

Zastavenie trestného stíhania pri preskúmaní obžaloby. Náležitosti obžaloby.

Vyšší vojenský súd Trenčín Spzn: 2 To/22/2007 Prameň: ZSP. Zväzok: 2 Ročník: 2009 Strana: 70 Číslo: 21/2009

Kritériá posudzovania vhodnosti, možnosti a výšky peňažnej záruky

Vyšší vojenský súd Trenčín Spzn: 4 Tpo/4/2006 Prameň: ZSP. Zväzok: 2 Ročník: 2009 Strana: 64 Číslo: 20/2009

Neopakovateľnosť úkonu a nepoužiteľnosť dôkazu

Vyšší vojenský súd Trenčín Spzn: 5 To 7/2007 Prameň: ZSP. Zväzok: 1 Ročník: 2009 Strana: 22 Číslo: 8/2009

Priťažujúca okolnosť

Vyšší vojenský súd Trenčín Spzn: 4 To 7/2008 Prameň: Zb.NS Zväzok: 3 Ročník: 2009 Strana: 7 Číslo: 21/2009

Odôvodnenie rozhodnutia. Použiteľnosť a hodnotenie dôkazov. Pravidlo "iura novit curia"

Vyšší vojenský súd Trenčín Spzn: 2 To 2/2008 Prameň: ZSP. Zväzok: 5 Ročník: 2008 Strana: 185 Číslo: 68/2008

Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny predložením falošného vysvedčenia o dosiahnutom vzdelaní

Vyšší vojenský súd Trenčín Spzn: 5 To 17/2008 Prameň: Zb.NS Zväzok: 5 Ročník: 2009 Strana: 16 Číslo: 45/2009

Náležité zistenie skutkového stavu ako podmienka spravodlivého rozhodnutia

Vyšší vojenský súd Trenčín Spzn: 4 To/1/2008 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2008 Strana: 148 Číslo: 53/2008

Odborné vyjadrenie znalca a lekárska správa. Postúpenie veci inému orgánu

Vyšší vojenský súd Trenčín Spzn: 2 To/30/2007 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2008 Strana: 146 Číslo: 52/2008

Trestný čin neuposlúchnutia rozkazu podľa § 393 Trestného zákona

Vyšší vojenský súd Trenčín Spzn: 5 To 10/2008 Prameň: Zb.NS Zväzok: 5 Ročník: 2009 Strana: 11 Číslo: 44/2009

Autor judikátu