Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Prezumpcia neviny

Okresný súd Čadca Spzn: 11 S 3/95 Prameň: Zb.NS Zväzok: 3-4 Ročník: 1997 Strana: 124 Číslo: 39/1997

Autor judikátu