Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Rovnosť strán v konaní pred súdom

Krajský súd Žilina Spzn: 1 To 137/2007 Prameň: ZSP. Zväzok: 1 Ročník: 2020 Strana: 42 Číslo: 10/2020

Rovnosť strán v konaní pred súdom

Krajský súd Žilina Spzn: 1 To 137/2007 Prameň: ZSP. Zväzok: 6 Ročník: 2019 Strana: 269 Číslo: 57/2019

Listinný dôkaz pri ukladaní súhrnného trestu

Krajský súd Žilina Spzn: 1 To 59/2010 Prameň: ZSP. Zväzok: 1 Ročník: 2019 Strana: 34 Číslo: 7/2019

Úloha súdu v kontradiktórnom konaní

Krajský súd Žilina Spzn: 1 To 46/2011 Prameň: ZSP. Zväzok: 6 Ročník: 2017 Strana: 274 Číslo: 58/2017

Použitie zvukového a obrazového záznamu fyzickej osoby o komunikácii ako dôkazného prostriedku

Krajský súd Žilina Spzn: 1 To 42/2010 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2017 Strana: 181 Číslo: 38/2017

Vyhlásenie o vine a zánik trestnosti zanedbania povinnej výživy

Krajský súd Žilina Spzn: 1 To 71/2013 Prameň: ZSP. Zväzok: 2 Ročník: 2017 Strana: 90 Číslo: 18/2017

Odvolací súd a hodnotenie iných možných skutkových a právnych názorov odvolateľom. Zavinenie pri trestnom čine zabitia

Krajský súd Žilina Spzn: 1 To 10/2011 Prameň: ZSP. Zväzok: 1 Ročník: 2016 Strana: 34 Číslo: 6/2016

Právo obvineného na reálny výkon práva na obhajobu

Krajský súd Žilina Spzn: 1 Tpo 31/2008 Prameň: ZSP. Zväzok: 6 Ročník: 2015 Strana: 272 Číslo: 60/2015

Aktuálnosť dôkazných prostriedkov

Krajský súd Žilina Spzn: 1To 20/2010 Prameň: ZSP. Zväzok: 5 Ročník: 2015 Strana: 235 Číslo: 51/2015

Vážne mienený odpor ženy a stav beznádejnosti odporu

Krajský súd Žilina Spzn: 1 To 150/2008 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2015 Strana: 183 Číslo: 39/2015

Náhrada nemajetkovej ujmy v adhéznom konaní. Závažná ujma

Krajský súd Žilina Spzn: 1 To 10/2011 Prameň: ZSP. Zväzok: 3 Ročník: 2015 Strana: 135 Číslo: 30/2015

Súhrnný trest, upustenie od uloženia súhrnného trestu a fikcia neodsúdenia

Krajský súd Žilina Spzn: 1 To 37/2010 Prameň: ZSP. Zväzok: 3 Ročník: 2015 Strana: 132 Číslo: 29/2015

Žiadosť o registráciu pre DPH. Nedoplatky

Krajský súd Žilina Spzn: 20S/52/2014 Prameň: ASPI

Účinky ručiteľského vyhlásenia jedného z manželov

Krajský súd Žilina Spzn: 5Co/464/2013 Prameň: ASPI

Dosah vyhlásenia obžalovaného, že je vinný zo spáchania skutku

Krajský súd Žilina Spzn: 3 To 65/2013 Prameň: ZSP. Zväzok: 2 Ročník: 2014 Strana: 80 Číslo: 17/2014

Pochybenie notára pri spísaní listiny o právnom úkone

Krajský súd Žilina Spzn: 5Co/87/2013 Prameň: ASPI

Žalobný petit

Krajský súd Žilina Spzn: 10Co/161/2012 Prameň: ASPI

Marenie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania. Materiálny korektív u prečinov

Krajský súd Žilina Spzn: 2 To 42/2010 Prameň: ZSP. Zväzok: 5 Ročník: 2012 Strana: 224 Číslo: 45/2012

Autor judikátu