Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Povolenie obnovy konania. Spotrebiteľský úver

Okresný súd Rožňava Spzn: 10C/581/2012 Prameň: ASPI

Autor judikátu