Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Obohatenie sa na škode cudzieho majetku

Okresný súd Bratislava IV Spzn: 2T/90/2010 Prameň: ASPI

Autor judikátu