Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Výpočet doby rozhodujúcej pre splnenie formálnej podmienky pre možnosť podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody

Okresný súd Trnava Spzn: 3 PP 64/2009 Prameň: ZSP. Zväzok: 5 Ročník: 2012 Strana: 227 Číslo: 46/2012

Povinnosti vodiča

Okresný súd Trnava Spzn: 16 S 3/98 Prameň: Zb.NS Zväzok: 5 Ročník: 1999 Strana: 72 Číslo: 110/1999

Autor judikátu