Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Určenie miestnej príslušnosti súdu

Okresný súd Nitra Spzn: 6T/22/2014 Prameň: ASPI

Náhrada nemajetkovej ujmy. Premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy

Okresný súd Nitra Spzn: 9C/332/2012 Prameň: ASPI

Autor judikátu