Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Prezidentka podpísala novelu zákona o pobyte cudzincov

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 17. decembra (TASR) - Občanom Spojeného kráľovstva a ich rodinným príslušníkom, ktorí si na Slovensku uplatnili alebo uplatnia právo na voľný pohyb pred 1. januárom 2021 a sú zaregistrovaní na pobyt na príslušnom oddelení cudzineckej polície, prizná Slovensko v ďalšom období právo na pobyt priamo zo zákona bez potreby ďalšieho rozhodovania. Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok podpísala novelu zákona o pobyte cudzincov.

      Novelu zákona predložilo ministerstvo vnútra SR v súvislosti s potrebou riešenia pobytu a taktiež práv a povinností štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov po 31. decembri 2020, ktorým končí prechodné obdobie stanovené Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie.
      Slovenská republika sa pri riešení rozhodla pre deklaratórny systém pobytu. Občanom Spojeného kráľovstva, ktorí sa zaregistrovali na pobyt, tak stačí požiadať do 30. júna 2021 o vydanie dokladu o pobyte. Tým, ktorí mali trvalý pobyt na Slovensku nepretržite viac ako päť rokov, sa prizná podľa novely zákona právo trvalého pobytu na neobmedzený čas. Tým, ktorí žili na Slovensku kratšie, sa prizná trvalý pobyt na päť rokov. Občania Spojeného kráľovstva, ktorí sa na Slovensku zdržiavali bez registrácie a preukážu, že do konca roka 2020 spĺňali podmienky registrácie pobytu ako občania Únie a spĺňajú ich aj naďalej, si budú môcť zaregistrovať trvalý pobyt na päť rokov.