Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Bělohlávek, A. J., Mezinárodní právo soukromé evropských zemí překlady předpisů mezinárodního práva soukromého s poznámkami a související informace.

Bělohlávek, A. J., Mezinárodní právo soukromé evropských zemí překlady předpisů mezinárodního práva soukromého s poznámkami a související informace.
1. vydanie. Praha: C. H. Beck 2010, 1196 strán, ISBN 978-80-7400-309-7
Doc. JUDr.
Alena
Pauličková
PhD.
Fakulta práva Janka Jesenského Vysoká škola v Sládkovičove
Vydavateľstvo C. H. Beck vydalo zaujímavé a dlho očakávané dielo pre potreby praxe z pera prof. Alexandra J. Bělohlávka. Prof. Bělohlávek popri advokátskej praxi a pedagogickej činnosti zastáva mnohé funkcie, je členom niekoľkých významných zahraničných inštitúcií, združení a komisií. Je prezidentom Svetovej asociácie advokátov The World Association of Lawyers, so sídlom Washington D.C., členom vedenia Bord of governors, Svetovej asociácie právnikov The World Jurist Association (Washington D.C.) a členom IBA (International Bar Association).
Je rozhodcom Rozhodovacieho súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky pre vnútroštátne aj zahraničné spory, Medzinárodného rozhodcovského súdu Hospodárskej komory Rakúska, Medzinárodného rozhodcovského súdu pri Obchodnej a priemyselnej komore Rakúska, Medzinárodného rozhodcovského súdu pri Obchodnej a priemyselnej komore Ukrajiny v Kyjeve, rozhoduje spory v rámci právomoci Medzinárodného rozhodcovského súdu ICC (Medzinárodnej obchodnej komory) v Paríži a podľa pravidiel UNCITRAL. Ďalej je tiež členom Švajčiarskej arbitrážnej asociácie (ASA), Rakúskeho združenia pre rozhodcovské konanie, Nemeckého inštitútu pre rozhodcovské konanie (DIS), členom Medzinárodnej obchodnej komory (ICC), predsedom arbitrážnej komisie - ICC (Národný výbor ČR) a pod.
Ide o autora takmer 300 odborných článkov, najmä z oblasti medzinárodného práva súkromného, procesného, obchodného a finančného ako aj množstva monografií v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).