Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Študijné dni - ALAI 2010: Dĺžka trvania autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom

Študijné dni - ALAI 2010: Dĺžka trvania autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom
Mgr.
Barbora
Králičková
Ústav práva duševného vlastníctva Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
JUDr. et Mgr.
Marián
Kropaj
Ústav práva duševného vlastníctva Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Mgr.
Mária
Kropajová
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Medzinárodné literárne a umelecké združenie
(ALAI) vzniklo v júni roku 1878 ako organizácia, ktorej hlavným cieľom od počiatku jej vzniku bolo prijatie medzinárodnej dohody zameranej na ochranu literárnych a umeleckých autorských práv. Výsledkom tejto aktivity bolo prijatie Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel (1886). Tým sa činnosť ALAI zďaleka neskončila. Aj v ďalšom období sa ALAI aktívne zúčastnilo na všetkých prijímaných revíziách pôvodného Bernského dohovoru.1)
V súčasnosti patrí ALAI k najvýznamnejším medzinárodným organizáciám v oblasti autorského práva. Združuje 28 národných skupín najvýznamnejších autorskoprávnych teoretikov z celého sveta a individuálnych tvorcov i odborníkov, ktorí zastupujú záujmy autorov.2) Zastúpenie v združení majú tiež sudcovia a vysokí štátni úradníci, ktorí sa v rámci svojej pracovnej činnosti zaoberajú problematikou autorských práv.
Najvšeobecnejšou pracovnou platformou ALAI sú každoročné stretnutia členov, pričom Valné zhromaždenie je pravidelne spojené s medzinárodným vedeckým ko
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).