Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i prof. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.

Ústav európskeho práva, Právnická fakulta UK v Bratislave

Počet článkov autora: 15