Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Králičková, B., Súkromnoprávne aspekty protimopolného práva.

Králičková, B., Súkromnoprávne aspekty protimopolného práva.
Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, 2012, 196 strán, ISBN 978-80-224-1271-1
Doc. JUDr.
Katarína
Kalesná
CSc.
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva UK Právnická fakulta Bratislava
Súťažné, resp. protimonopolné právo, ktoré sa do nášho právneho poriadku plnohodnotne vrátilo až po roku 1989, si len postupne hľadá a buduje svoje miesto v právnoteoretickej rovine. Predmetom vedeckého bádania boli doposiaľ skôr niektoré teoretické otázky súvisiace s legislatívnym stvárnením dnes už klasických inštitútov súťažného práva, ku ktorým patrí popri formách nedovoleného obmedzovania hospodárskej súťaže (dohody obmedzujúce hospodársku súťaž, zneužívanie dominantného postavenia) aj kontrola koncentrácie. Postupne sa do pozornosti dostávajú aj právnoaplikačné problémy, s ktorými sa konfrontuje právna prax. Treba však prisvedčiť autorke tejto publikácie, že problematika súkromnoprávnych aspektov súťažného práva a jeho interakcie s inými právny
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).