Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Králik, A., Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. Bratislava: C. H. Beck, 2014, 200 strán

Králik, A., Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. Bratislava: C. H. Beck, 2014, 200 strán
Doc. JUDr.
Katarína
Kalesná
CSc.
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva UK Právnická fakulta
Problematika súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva nebola u nás doposiaľ komplexne spracovaná. Ide pritom o nástroj, ktorý môže výrazným spôsobom ovplyvniť stav presadzovania súťažného práva v rámci EÚ, kde, ako uvádza autor, kartely podľa odhadov Európskej komisie spôsobujú podnikateľom a spotrebiteľom škodu vo výške 25 až 69 miliárd eur ročne. Napriek tomu iba nepatrná časť tejto sumy je predmetom kompenzácie prostredníctvom náhrady škody dotknutým subjektom. Autor sa preto podujal preskúmať verejnoprávne a súkromnoprávne presadzovanie súťažného práva z hľadiska ich cieľov, objektu, subjektov i vzájomných väzieb s ambíciou posúdiť priestor, ktorý vytvára presadzovanie oboch vetiev súťažného práva pre optimalizáciu ich interakcie a pre ich synergické pôsobenie.
Publikácia prichádza v čase, keď bol predstavený návrh smernice, ktorého cieľom je uľahčiť súkromnoprávne presadzovanie súťažných pravidiel (jún 2013). Tento návrh predstavuje významnú etapu modernizácie celého súťažného práva v EÚ. Autor preto zasadzuje návrh tejto novej právnej úpravy do celkového kontextu vývoja právneho rámca súkromnoprávneho presadzovania súťažného právav EÚ. V tomto zmysle venuje pozornosť analýze judikatúry Súdneho dvora EÚ (rozsudky BRT v. SABAM [1974], Eco Swiss [1997], Masterfoods [1998], Courage [1999], Manfredi [2004]), ktorá ponúkla základné východiská pre ďalší vývoj právnej úpravy v tejto oblasti. Predstavuje aj Zelenú a Bielu knihu o žalobách o ná
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).