Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Draft Common Frame of Reference (DCFR): What for?

Draft Common Frame of Reference (DCFR): What for?
(Návrh Spoločného referenčného rámca, načo?) Universitá Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Október 2010
JUDr.
Monika
Jurčová
PhD.
Profesor Gianni Iudica, člen Študijnej skupiny pre Európsky občiansky zákonník, inicioval a viedol na pôde Univerzity Bocconi v Miláne dňa 8. októbra 2010 konanie konferencie, ktorá sa venovala
Návrhu spoločného referenčného rámca
ako významného dokumentu európskeho súkromného práva.1) Na konferencii sa zúčastnili členovia Študijnej skupiny, talianski civilisti a v Aule Magna univerzity ako pozorní poslucháči sa prezentovali študenti miestnych právnických fakúlt v prekvapivo vysokom počte.2)
Návrh (akademického) spoločného referenčného rámca (DCFR) bol odovzdaný európskej Komisii v minulom roku. Otázkou zostáva, aké bude jeho ďalšie praktické využitie. Tejto problematike sa venoval
profesor Christian von Bar
v príspevku
Základné koncepčné otázky v premene DCFR na voliteľný nástroj.
Vychádzal z rozhodnutia Komisie z 26. apríla 2010, ktorým bola ustanovená expertná skupina (Rozhodnutie Komisie 2010/233/EÚ), ktorej úlohou je na báze DCFR vytvoriť súbor pravidiel, ktoré ako voliteľný nástroj zmluvného práva môžu slúžiť pre obyvateľov Európskej únie. Podľa von Bara existencia voliteľného nástroja môže čiastočne zmierniť harmonizačné tlaky na národnú legislatívu. Samozrejme, nemožno opomenúť, že vecná pôsobnosť voliteľného nástroja bude neporovnateľne užšia ako akademický DCFR, keďže momentálne sa situácia javí takou, že voliteľný nástroj bude pokrývať l
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).