Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

Počet článkov autora: 3


Zodpovednosť členov štatutárneho orgánu pri hroziacom úpadku podľa smernice o reštrukturalizácii a insolvencii

Dátum: Autor/i: doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. Rubrika: Články Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Príspevok je zameraný na otázky dopadov transpozície smernice o reštrukturalizácii a insolvencii na zodpovednosť členov štatutárnych orgánov vo fáze hroziaceho úpadku obchodnej spoločnosti. Štatutárne orgány majú pri hrozbe úpadku venovať náležitú...

Zmluva o výkone funkcie a odborná starostlivosť orgánov obchodných spoločností podľa návrhu novelizácie Obchodného zákonníka

Dátum: Autor/i: JUDr. Branislav Pospíšil, PhD. Rubrika: Články Vydanie: 1/2019 Ročník: 2019

Navrhovaná novelizácia Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka zamýšľa podstatným spôsobom zasiahnuť aj do právnej úpravy výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti a družstva. Autori analyzujú navrhovanú právnu úpravu a p...

Návrh novelizácie Občianskeho zákonníka a právo obchodných spoločností

Dátum: Autor/i: doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. Vydanie: 6/2018 Ročník: 2018

Návrh novelizácie Občianskeho zákonníka v časti, v ktorej sa týka práva obchodných spoločností, neprináša nové riešenia ani odpovede na dlhodobo diskutované otázky v tejto oblasti. Naopak, v niektorých častiach namiesto riešenia problému rozširuje...