Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Bratislavské rozpravy o správnom práve - Správa z konferencie konanej 26. - 27. septembra 2019 v Bratislave

   

             Už druhý rok sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave konala konferencia s názvom „Bratislavské rozpravy o správnom práve“. Konferencia bola realizovaná s podporou Vedeckej a grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied, číslo projektu: VEGA1/0557/17 - Právne aspekty optimalizácie výkonu verejnej správy obcami ako subjektmi verejnej správy a projektu VEGA 1/0686/18 - Prieskum právoplatných individuálnych správnych právnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti. Konferencia je pokračovaním minuloročnej konferencie Bratislavské rozpravy o správ

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).