Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

13. ročník European Company and Financial Law Review Symposium - Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 27. septembra 2019 v Krakove

                 Dňa 27. septembra 2019 prebehol v priestoroch Jagelovskej Univerzity v Krakove (Jagiellonian University Krakow) 13. ročník medzinárodného vedeckého sympózia, ktoré bolo zorganizované European Company and Financial Law Review.1 Program sympózia naviazal na predchádzajúce ročníky venované európskemu právu obchodných spoločností v oblasti jeho harmonizácie. Predchádzajúci ročník sa týkal návrhu smernice, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia, ktorá sa týkala oblasti cezhraničného premiestnenia sídla obchodnej spoločnosti a taktiež oblasť používania digitálnych nástrojov a ktorá bola následne prijatá ako smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností. Aktuálny ročník sa venoval novoprijatej smernici2 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní, práve obchodných spoločností vo Veľkej Británii po brexite a reforme práva obchodných spoločností v Poľsku.

            Konferenciu otvoril prof. Krzysztof Oplustil z Jagelovskej Univerzity spoločne s prof. Christophom Teichmanom (Univerzity of Wurzburg), ktorý sa každoročne podieľa na spoluorganizácii tejto konferencie v oblasti európskeho práva obchodných spoločností. Po otvorení konferencie nasledovali prednášky a panelové diskusie v troch oblastiach.

            Prvou diskutovanou problematikou bola smernica o reštrukturalizácii a insolvencii, ktorá bola prijatá 20. júna 2019 z dôvodu, aby životaschopné podniky a podnikat

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).