Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Ľuboslav Sisák

Ústav medzinárodného práva a európskeho práva, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Počet článkov autora: 2


Manželské majetkové veci s cudzím prvkom: manželská zmluva, zmena štatútu, prekážka res iudicata mocou cudzieho rozhodnutia

Právnu prax čoraz viac zamestnávajú manželské majetkové veci s cudzím prvkom. Vo vzťahu ku všetkým trom pilierom medzinárodného práva súkromného (medzinárodná právomoc, kolízne právo, uznanie a výkon cudzích rozhodnutí) sa ich riešenie často nezao...

Prieniky manželského majetkového spoločenstva a vecných práv v medzinárodnom práve súkromnom

Spoločný majetkový režim manželov má neprehliadnuteľný vplyv na vecné práva. Dôsledkom toho je, že v medzinárodnom práve súkromnom nezriedka vzniká neľahká úloha, ako kvalifikovať právne otázky, ktoré zasahujú do oblasti vecných práv a zároveň aj ...