Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Projekt ADR - úvodná konferencia národného projektu k civilnej mediácii a restoratívnej justícii - časť 2.

V dňoch 12. až 13. augusta 2021 sa v Omšení konala úvodná konferencia k prebiehajúcemu projektu, ktorý realizuje Ministerstvo spravodlivosti SR s názvom „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ (ďalej aj „národný projekt“ alebo „projekt“). Cieľom národného projektu je zvýšiť využívanie mimosúdnych, resp. alternatívnych foriem riešenia sporov (ADR) v trestnej a civilnej oblasti a približovať sa štandardom Európskej únie v restoratívnej spravodlivosti. Projekt je zložený z dvoch častí. Jedna má za cieľ zvýšiť využívanie mediácie v kontexte restoratívnej justície v trestnej oblasti. Druhá časť sleduje širšie vy­užívanie mediácie v sporoch z oblasti civilného práva. Predpokladané ukončenie projektu je v decembri 2022.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.