Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Dagmar Tragalová

mediátorka, zriaďovateľka a riaditeľka Mediačného centra Poprad,  prezidentka Asociácie mediačných centier Slovenska, lektorka vzdelávacích akreditovaných programov

Počet článkov autora: 1


Rodičovská dohoda - schválená súdom verzus uzatvorená v mediácii

Súčasne spoločensko-ekonomické, sociálne a politické podmienky a zmeny v spoločnosti si vyžadujú nový prístup ku konfliktom a k spôsobu riešenia sporov v oblasti súkromnoprávnych vzťahov. Zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii sa upevnila pozícia in...