Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Projekt ADR - mediácia - výsledky analýzy využívania ADR a mediácie na Slovensku - časť 3.

Analýza aktuálneho využívania mediácie na Slovensku predstavuje prvý ucelený výstup z projektu „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ v civilnej časti mediácie. Podaktivita 1 pozostávala z dvoch fáz. Fáza 1 sa zamerala na zmapovanie súčasného stavu využívania mediácie a v druhej fáze boli získané údaje zhodnotené. V kontexte cieľa projektu, ktorý realizuje Ministerstvo spravodlivosti SR, boli analyzované rôzne oblasti a dáta, ktoré mapujú stav využitia mediácie. Kvantitatívne aj kvalitatívne údaje na účely analýzy boli získané predovšetkým zo slovenského prostredia a zo zahraničia prostredníctvom verejne dostupných informácií, právnych dokumentov, štatistických dát Ministerstva spravodlivosti SR a jeho organizácií, fókusových skupín, a to prieskumom a zberom údajov empirickou metódou.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.