Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Beáta Swanová

advokátka, mediátorkaMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,odbor probácie a mediácie

Počet článkov autora: 1


Postavenie advokáta v mediácii

Najväčšia výhrada advokátov vo vzťahu k využitiu mediácie spočíva v domnienke, že mimosúdne riešenia, ktoré ponúkajú advokáti, sú kvalitnejšie ako možnosti, ktoré ponúka mediácia. Mnohí mediátori sa, naopak, domnievajú, že ich služby sú kvalitnejš...