Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Projekt ADR - mediácia civilná časť 1.

Mediačná sekcia bude pravidelne informovať mediátorov a sympatizantov mediácie o pripravovaných a prebiehajúcich aktivitách v oblasti civilnej mediácie. V úvode by sme vás radi oboznámili s prebiehajúcim projektom, ktorý realizuje Ministerstvo spravodlivosti SR s názvom „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ (ďalej aj „národný projekt“ alebo „projekt“). Cieľom národného projektu je zvýšiť využívanie mimosúdnych, resp. alternatívnych foriem riešenia sporov (ďalej aj „ADR“) v trestnej a civilnej oblasti a približovať sa štandardom Európskej únie v restoratívnej spravodlivosti. Projekt je zložený z dvoch častí. Jedna časť má za cieľ zvýšiť využívanie mediácie v kontexte restoratívnej justície v trestnej oblasti. Druhá časť sleduje širšie využívanie mediácie v sporoch z oblasti civilného práva. Predpokladané ukončenie projektu je v decembri 2022.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.