Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo mediátor


Dohoda o začatí mediácie a jej účinky na plynutie času

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii (ďalej aj „zákon o mediácii“), ktorým bola legitímne ukotvená mediácia ako jeden z nástrojov mimosúdneho riešenia sporov, je súčasťou slovenského právneho poriadku už takmer devätnásť rokov. Z tohto dôvodu by sa ...

Školská mediácia ako jedna z aplikačných oblastí mediácie

V príspevku sa venujeme školskej mediácii ako jednej z aplikačných oblastí mediácie. Vymedzujeme kľúčové pojmy súvisiace s mediáciou v školskom prostredí, pričom sme sa zamerali na oblasť regionálneho školstva. Opíšeme naliehavosť špecializácie v ...

Kompetencie a limity mediátora

Poznanie role, kompetencií a limitov každej profesie je základným a dôležitým predpokladom na jej riadny výkon. Rola mediátora v mediácii je daná samotným zmyslom mediácie. Pre jasné pomenovanie kompetencií a následných limitov mediátora je nutné ...